Za koga je namjenjen ovaj sajt?


Ovaj sajt je namjenjen, pozitivnim ljudima Opštine Bar, koji žive u njoj u poštovanju i miru sa drugima, pa i sa samim sobom. Ukoliko se ne slažete sa idejama i projektima, djate Vaše riješenje u obliku ideje a ne puke kritike.

Koji je cilj?


Cilj ovoga sajta je da učestvuje u pozitivnom unapređivanju života svih stanovnika Opštine Bar. Kroz jasnije definisanje ciljeva, mogućnosti, potreba, moralnih načela i svih ostalih činilaca koji čine jednu ideju dobrom i dostojnom građana Opštine Bar. Sajt povezuje, sve ljude dobre volje u Opštini Bar ka ostvarivanju boljih uslova za život. Kroz zajedničko pozitivno razmišljanje o rešenju starih i kreiranju novih ideja i mogućnostima za njihovu realizaciju. Sajt djeluje prvenstveno kao generator dobrih vibracija u Opštini Bar

Kako se priključiti i pomoći?


Pristupanjem našem FORUMU na ovom sajtu, (koji je trenutno u izradi) možete učestvovati u kreiranju, ispravljanju, dopunjavanju, itd. ijea za bolje unapređenje Opštine Bar. Pošaljite nam vašu prezentaciju trenutnih ili budućih, Vaših ili tuđih ideja, projekata na teritoriji Opštine Bar. Na ovaj način stanovnici imaju bolji uvid u projekte i mogu dati svoje mišljenje u vidu ideje koja je kvalitetnija za sve stanovnike Opštine Bar. Molimo Vas da ne dajete kritiku bez ideje.

Posjetite našu
Facebook stranicu

Posjetite našu
Instagram stranicu

Pošaljite mail

office@blueit.me

OSTAVI KOMENTAR
ILI SE PRIKLJUČI NEŠEM FORUMU
BRZA REGISTRACIJA BEZ LOZINKE!
SAMO KLIKNETE I GOTOVO!