Državna Studija lokacije Lungomare Sutomore

ŠETALIŠTE LUNGO MARE OD BARA DO SUTOMORA OBALNA ZONE, OPŠTINA BAR

Naručilac plana:

MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PREUZETO DANA:
4. April 2018

PREUZETO SA:

Ministarstva održivog razvoja i turizma sajta

Adresa: IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica

 

VIZUALIZACIJA:

Blue IT 
adresa: Ratac BB / Bar
office@blueit.me
www.blueit.me

Obrađivač plana:

CAU – Centar za arhitekturu i urbanizam
Bulevar Džordža Vašingtona BB
81000 Podgorica

Direktor:
Predrag Babić, dipl.ing.građ.

Foto galerija

http://www.mrt.gov.me

http://www.mrt.gov.me/rubrike/planska-dokumentacija

http://www.mrt.gov.me/rubrike/planska-dokumentacija/2010/102640/DSL-SUTOMORE.html

Urbanizam:
Jasna Radić, dipl.ing.arh. (odgovorni planer)
Semir Bučan, dipl.ing.arh. (urbanizam)
Jasna Matulić, dipl.ecc. (saradnik)
Jasna Benedeković, dipl.ing.geod. (urbanizam)
Ivana Lukinić, dipl.ing.arh. (urbanizam)
Jasmina Kadija, dipl.ing.arh. (urbanizam)
Mladen Ilijević, dipl.ing.arh. (urbanizam)
Uranela Radovanić, dipl.ing.arh. (planer)
Dragana Šuković, dipl.ing.arh (planer)
Mr Sonja Radović Jelovac, dipl.ing.arh (planer)

Planeri za faze:
Lazar Ševaljević, dipl.ing građ. (saobraćaj)
Branko Ivkovčić, dipl.ing.građ. (saradnik za saobraćaj)
Goran Bogdanović, dipl.ing.saobraćaja (saradnik za saobraćaj)
Predrag Babić, dipl.ing.građ. (hidrotehnički sistemi)
Ibrahim Bećović, dipl. ing građ. (saradnik-hidrotehnički sistemi)
Željko Maraš, dipl.ing.el (TT sistemi)
Andro Desin, dipl.ing.el. (elektroenergetski sistemi)
Kristina Anka Mendeš, dipl.ing.arh. (pejzažno uređenje)
Vladimir Turnšek, dipl.arheol. i etnol. (saradnik za kulturnu baštinu, zaštitu prirode)
Mirjana Miškić – Domislić, dipl.ing.agr. (saradnik za uređenje prostora)
Zorica Babić, dipl.ecc (ekonomska procjena)
Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu:
Prof. dr. sc. Ante Barić, dipl.ing.hem.
Franjo Vančina, dipl.ing.arh.
Andrej Škarica, Master of City Planning, dipl.ing.arh., Senior planner

Ostavi komentar!