PROJEKAT “Pješački most preko magistralnog puta M 2.4

Izgradnja pješačke paserele u Sutomoru, Opština Bar.

INVESTITOR:

OPŠTINA BAR

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije.

PROJEKTANT:

BEMAX
adresa: ul Moskovska 2/b ,Podgorica
office@bemax.me

Autor projekta
Vodeći projektant
Odgovorni projektant
Veselin M. Kovačević dipl. inž. arh.

Ostavi komentar!